swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

Watercares olje-/fettlarm

Oljeförorening av recipienter och grundvatten samt tillstoppade avlopp innebär stora kostnader för samhället och stor påverkan på driften. Av det skälet föreskriver kommunerna i allt större utsträckning installation av olje-/fettavskiljare. För att säkerställa driften av dem krävs/rekommenderas det att installera larm i olje- och fettavskiljarna.

Olje-/fettlarmen är framtagna för att ge både akustiskt och visuell larm när max olje-/fettnivå har nåtts. WaterCares olje-/fettlarm är ett genomprovat och mycket tillförlitligt larm som används i tusentals olje- och fettavskiljare i hela Europa. WaterCares olje-/fettlarm är CE-märkta för ändamålet.​​

Funktion

WaterCares olje-/fettlarm är ett skikttjocklekslarm som larmar både akustiskt och visuellt vid för stor olje- och fettuppsamlingsvolym.

Skikttjockleksmätaren larmar när en viss skikttjocklek för olja eller fett har nåtts. Den larmar också om vätskenivån sjunker pga. en otäthet i tanken.​​

Oljeavskiljare

Det är ett krav i SS-EN 858 att larm installeras för oljeuppsamlingsvolym. Larmet ger signal när sensorn omges av olja som inte är elektriskt ledande. Då bryts det elektriska kretsloppet. Larmet ger utslag när oljeskiktet har nått en viss tjocklek eller om vätskenivån sjunker pga. en otäthet i tanken.

Fettavskiljare

Även om det inte specifikt krävs larm i fettavskiljare rekommenderas detta för fettavskiljare, eftersom ett stopp i avskiljaren innebär driftstopp. Genom att installera ett larm i fettavskiljaren undviker man att fettvolymen blir så stor att till- och avlopp stoppas till.

Säkerhet

​Produkten uppfyller alla krav på explosionssäkert utförande med egensäkra strömkretsar (EEx ia) 11B för zon 0. Regleringsdelen och sensorutgångarna är galvaniskt åtskilda från nätförsörjningen.

Tillämpade standarder: EN50014, EN 50020, EN50284, EN61000-6-2, EN 61000-6-3 och EN50178

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR