swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

WaterCare multilarm

För att förebygga jord- och grundvattensförorening från bensin- och dieselpåfyllningsanläggningar måste ett larm för mätning av såväl oljeuppsamlingsvolym som vätskenivån installeras. ​

WaterCare har utvecklat ett larm för bensin- och oljeavskiljare som passar perfekt för dessa.

Tillämpade standarder

  • EN 50014
  • EN 50020
  • EN 50284
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 50178

WaterCares multilarm är CE-märkta för ändamålet.

Funktion

WaterCares multilarm utlöser både ett akustiskt och ett visuellt larm för oljeuppsamlingsvolym och hög vätskenivå vid blockerat avlopp.

Skikttjockleksmätaren larmar om bensinen/oljan når en viss skikttjocklek. Skikttjockleksmätaren larmar även när vätskenivån sjunker pga. en otäthet. Vätskenivåmätaren larmar om ett blockerat avlopp leder till att vätskenivån når över en viss nivå i tanken.

Larmet för oljeskikttjocklek ger signal när sensorn inte längre omges av en elektriskt ledande vätska så att det elektriska kretsloppet bryts. Det ger även utslag om vätskenivån sjunker pga. en otäthet. Larmet för hög vätskenivå ger signal om sensorn omges av en elektriskt ledande vätska så att det elektriska kretsloppet sluts.

Säkerhet

​Produkten uppfyller alla krav på explosionssäkert utförande med egensäkra strömkretsar (EEx ia) 11B för zon 0. Regleringsdelen och sensorutgångarna är galvaniskt åtskilda från nätförsörjningen.​​​

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR