swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

VA-larm

SS-EN 12050 anger att ett larm ska finnas monterat i pumpbrunnar som kan varna om pumpen skulle sluta fungera. VA-larmet i pumpbrunnen säkerställer att de som bor i fastigheten hinner reagera innan flytslammet rinner över i pumpbrunnen och spillvattnet stiger inne i fastigheten.

WaterCare har därför tagit fram ett VA-larm för installation i pumpbrunnar, slamavskiljare och slutnatankar.​​

Funktion

VA-larmet alstrar både en akustisk och en visuell signal när sensorn omges av elektriskt ledande vätska. Den visuella signalen utgörs av ett rött ljus på larmboxen. Om man trycker på RESET-knappen stängs den akustiska signalen av, men det röda ljuset fortsätter att lysa tills sensorn omges av luft.

VA-larmet är CE-märkt för ändamålet.​​​

Användningsområde

VA-larmet från WaterCare är ett fulltankslarm som används för att ge både en visuell och en akustisk signal vid förhöjd vattennivå i en tank. VA-larmet informerar om pumpen i pumpbrunnen avlägsnar vätska som den ska.

VA-larmet kan även användas i slamavskiljare med integrerad pumpbrunn där syftet är att varna vid bristfälligt utpumpning. Larmsignalen gör det möjligt att lösa problemet innan avloppsrör till toalett, badrum och övriga installationer fylls med spillvatten. Man kan även undvika att ej sedimenterat spillvatten löper vidare ut till nästa reningssteg, vilket t.ex. kan innebära uppgrävning och rening av infiltrationsrören.

VA-larmet är dessutom perfekt att använda i samlingstankar eftersom det är viktigt att beställa tömning av tanken innan rörsystemen blir så tillstoppade att det är omöjligt att göra sig av med spillvattnet från byggnaden. Det medför stort besvär och stora kostnader. Priset för ett VA-larm är mycket lågt jämfört med den risk man tar genom att inte ha ett larm.

Larmet beställs under artikelnummer 223196900. Satsen innehåller alla de delar som visas på bilden,

dvs. strömförsörjning, vippa, vikter och reläbox med potentialfri utgång och möjlighet för batteridrift.

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR