swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

Fettavskiljare

WaterCare tillverkar fettavskiljare för restaurang- och livsmedelsbranschen.

Utledningen av fettämnen från livsmedelsindustrin, restauranger och diverse andra företag är ett miljöproblem som reellt sett bara kan lösas med hjälp av en fettavskiljare.

​​

Hämta broschyren HÄR

Hög kapacitet och reningsförmåga

WaterCares fettavskiljare i Lipo-serien har en rad produktfördelar som både gagnar ägaren av avskiljaren och vattenmiljön. Lipo 2, 4, 7, 10 och 15 har marknadens största fettuppsamlingskapacitet kombinerat med hög reningsförmåga.

Den stora fettuppsamlingskapaciteten minskar antalet tömningar och ger ägaren bra driftekonomi.

I Lipo-seriens fettavskiljare är reningsförmågan god eftersom ytområdet är upp till fyra gånger större än vad som krävs i standarden för VA-godkännandet. Dessa produktegenskaper kombinerat med lång strömningsväg placerar WaterCares fettavskiljare bland de bästa på den europeiska marknaden.

​​

Lågt installationsdjup

WaterCares fettavskiljare i Lipo-serien har lågt installationsdjup. 

Höga kvalitets- och miljökrav

Precis som andra produkter från WaterCare är Lipo-serien tillverkad med krav på konstant hög kvalitet. Samtidigt har vi lagt vikt vid att använda miljövänliga material och produktionsmetoder.

Tanken är rotationsgjuten i slagtålig polyetylen (PE) som inte korroderar eller upplöses trots upprepad påverkan från syra/baser och aggressiva gastyper i avloppssystemet. PE är ett 100 % återvinningsbart material.

WaterCares fettavskiljare har genomgått omfattande tester på danska Teknologisk Instituts rörcenter enligt SS-EN 1825-2 och är CE-märkt.

​​

WaterCares fettavskiljare Lipo 2 (600L) trafikbelastning (maks. 3 000 kg) under förutsättning att körfast beläggning eller asfalt finns.

Produktfördelar

 • Stor vattenvolym med bra strömningsfördelning ger lång livslängd och bättre avskiljning

 • Stor yta kombinerat med ovanstående ger bättre avskiljning av fettämnen

 • Marknadens största fettuppsamlingskapacitet och därmed bättre driftekonomi pga. färre tömningar

 • Mycket lågt installationsdjup från endast 0,71 m från bottentank till botteninlopp. Det ger snabb installation som kan utföras av minigrävare

 • Bra åtkomst till slamtömning enligt slamsugarfirmor

 • Lämpar sig för platser med högt grundvatten på grund av lågt grävdjup (totalt djup på schaktet ca 1,6 m)

 • Tillverkad i slagtålig PE som ger mindre risk för skador under installation

 • PE har längre livslängd i den aggressiva miljön jämfört med betong och stål.

Ø600 stigarrör

Alla WaterCare's fettavskiljare levereras med nya Ø600 stigarrör. Det ger bättre möjligheter för avslutning i terräng. Det nya Ø600 stigarrör passar till standard Ø600 flytande karm och lock på marknaden. Ø600 stigarrör ger effektivare längd och det plana området på produkten möjligör bättre avluftning med tät packning. Se måttritning här.

Produkfördelar:

 • Passar till Ø600 karm och lock
 • Enkel förhöjning av Ø600
 • Minst 1 m. effektiv stigarrör (0,8 m. vid dubbelväggiga tankar)

Det nya Ø600 stigarrör ​kan enkelt förlängas med vårt nya Ø600 förhöjning: Se måttritning här.

Dimensionering av fettavskiljarens storlek

WaterCare hjälper gärna till med rådgivning och dimensionering av produkter, storlekar m.m.

Lipo-serien finns som standard i 5 storlekar (men vi kan även hjälpa till med större storlekar):

Lipo 2, 4, 7, 10, 15 och 25. Se bilder av de olika storlekarna längst ner på sidan.​

Dessa storlekar refererar till den nominella kapacitet som fettavskiljaren kan prestera under test. Avskiljarens kapacitet beror i stor utsträckning på det tillförda vattnets sammansättning. Därför måste en beräkning alltid göras i det aktuella projektet. WaterCare rekommenderar att använda anvisningen från SS-En 1825-2 vid val av avskiljarens storlek.​​

​Sandfång/slamfång

På alla livsmedelsföretag och köttbearbetande firmor rekommenderar vi kraftigt att man installerar ett sandfång/slamfång före fettavskiljaren eftersom det förekommer stora mängder större partiklar som är tyngre än vatten. Om dessa partiklar hamnar i fettavskiljaren minskar förmågan att avskilja fettämnen. Slamfång rekommenderas både i DIN 4040 och SS-EN 1825.

​​

Larmsystem

Om fettavskiljaren är fylld med fett ökar risken för att avloppssystemet stoppas till både före och efter avskiljaren. Tillstoppning ger oönskade driftstopp i verksamheten som kan skapa ekonomiska förluster. Denna situation kan åtgärdas genom att installera ett larm i fettavskiljaren så att driftpersonalen vet när avskiljaren behöver tömmas. WaterCare kan leverera två slags larm: ES334 och en trådlös typ. Det trådlösa larmet används framför allt när nedgrävning av kablar medför stora utgifter för byggherren.

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR