swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

Lamellavskiljare

WaterCare har utvecklat en ny generation lamell- och partikelavskiljare med fantastiska reningsresultat

​WaterCares lamellavskiljare är ett givet val vid alla typer av rening av dag- och ytvatten, i synnerhet på ställen där det viktigaste målet är att avskilja de fasta partiklarna från vattnet. Merparten av de miljöfrämmande ämnena, bland annat tungmetaller, är nämligen bundna till de fasta partiklarna. Det är därför minst lika viktigt att rena vattnet från partiklar som att rena från olja.

WaterCares lamellavskiljare har under testerna på danska Teknologisk lnstitut/Rørcentret uppvisat mycket övertygande resultat, både vad gäller avskiljning av olja och avskiljning av fasta partiklar.​

Används bl.a. för rening av dagvatten från:

 • Vägar

 • Stora parkeringsanläggningar

 • Hamnområden

 • Flygplatser

 • Helikopterflygplatser

Kapaciteter

WaterCares lamellavskiljare levereras som standard med kapaciteter från 6-12-120 l/s upp till 10-200-1800 l/s.

Namnet ”6-12-120 l/s” anger att avskiljaren är deklarerad som klass l-avskiljare vid 6 l/s, renar till klass ll (vanlig oljeavskiljare) upp till 12 I/s och har en hydraulisk maxkapacitet på 120 I/s.

​​​

​Produktfördelar

 • Danmarks bästa program med lamellavskiljare

 • Testade och godkända av Dansk Teknologisk lnstitut/Rørcentret i enlighet med SS-EN 858

 • Renar effektivare än bypass-avskiljare

 • LÅG VIKT! WaterCares lamellavskiljare väger mindre än en femtedel av konkurrenternas produkter utan att kompromissa med styrkan. Det ger en avsevärt billigare och lättare installation.​

 • Lamellavskiljarna kan levereras med integrerad avspärrningsventil, vilket är en stor fördel vid bl.a. underhåll av lamellavskiljare i högvattenssituationer.

 • Lamellplattorna tillverkas av havsvattensbeständigt aluminium. Det är en mycket stark och hållbar lösning.

 • 100 % tät tank – inga förband under vattenspegeln

 • Tillverkad av PE-rör vilket betyder att det inte förekommer några problem med korrosion, i motsats till lamellavskiljare som är tillverkade av andra material.

Hämta broschyren HÄR

Referenser

Watercare har sedan 2008 tillverkat en lång rad lamellavskiljare och har därigenom skaffat sig stor expertis i tillverkning av denna typ av produkter. Bland de installerade lamellavskiljarna återfinns bl.a:

2 st. ”80-160-1600 I/s” – Prøvestenen i Köpenhamn
​2 st. ”l 00-200-1800 I/s” – Degnevangen i Ballerup – DANMARKS STÖRSTA OLJEAVSKILJARE
​2 st. ”10-20-100l/s” – återvinningsstationer i Köpenhamnsområdet
​1 st. ”80-160-1600 l/s” – Selsmosen i Tåstrup
​​1 st. ”45-90-900 l/s” – Selsmosen i Tåstrup

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR