swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

Biologiskt Sandfilter

En biologisk sandfilteranläggning är ett alternativ till infiltrationsbädd, dvs. en reningslösning som placeras efter en slamavskiljare. Biologiska sandfilter används framför allt i områden med vattenutvinning eftersom det omslutande PE-membranet håller spillvattnet åtskilt från grundvattnet. På platser med mycket lerhaltig jord eller högt grundvatten är en biologisk sandfilteranläggning också ett bra val.

WaterCare kan leverera biologiska sandfilteranläggningar som färdiga paketlösningar med anläggningar som har kapacitet från 1 till 10 fastigheter i gemensamma anläggningar. Dessutom levererar vi specialdesignade anläggningar upp till 300 PE.

WaterCares biologiska sandfilteranläggning kan som standard uppfylla danska Miljøstyrelsens reningsklass SO, men vid installering av en extra modul för avlägsnande av fosfor uppfylls kraven för reningsklass SOP. Modulen för avlägsnande av fosfor kan även installeras på befintliga anläggningar. Driftutgifterna med en biologisk sandfilteranläggning ligger på under 1/3 av utgifterna med ett motsvarande minireningsverk.

​​​Fakta om WaterCares biologiska sandfilteranläggning

WaterCare kan leverera biologiska sandfilteranläggningar som färdiga paketlösningar med anläggningar som har kapacitet från 1 till 10 fastigheter i gemensamma anläggningar.

​​

Dessutom levererar vi specialdesignade anläggningar upp till 300 PE.

Produktfördelar:

  • Låga utgifter för drift och underhåll

  • Bra reningsförmåga

  • Lämpar sig för etablering i lerjord

  • Inga krav på serviceavtal

  • ​Lämpar sig för etablering nära dricksvattensborrningar
  • Membran levereras med garanti för täthet och lång livslängd

  • Kraftig geotextil medföljer i Watercares paketlösning för skydd av membranen mot punktering

  • Membrangenomföring kan monteras, oberoende av väderförhållanden. Täthetsprovad vid högt tryck och kraftig mekanisk påverkan.

Hämta broschyren HÄR


Vägledning vid etablering

WaterCare har stor erfarenhet av biologiska sandfilter från flera års arbete med dimensionering och produktutveckling samt konkret rådgivning i etableringsfasen. Mot den bakgrunden har WaterCare utarbetat en vägledning för etablering av biologiska sandfilter som kan rekvireras på tfn +45 70256537.

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR