swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

​Dubbelporös filtrering – Industri (DPF-Industri)

Strömmande regnvatten kan vara förorenat av t.ex. upplösta och partikelbundna tungmetaller, PAH:er, suspenderande ämnen och bekämpningsmedel som är problematiska för miljön. WaterCare Filtrations anläggning renar t.ex. strömmande dagvatten/regnvatten från bilskrotar, platser runt metallbearbetande företag, galvanindustri och hamnområden.

Efter anläggningen kan vattnet ledas ut till recipient, infiltration eller så kan vattnet användas för rekreativa syften.

Utöver detta har vi just nu flera försök på gång med rening av rökgaskondensat från fliseldade fjärrvärmeverk. Anläggningen har testats på Assens Fjernvarme och på Skanderborg Fjernvarme. Syftet med försöken är att bedöma om dubbelporös filtrering (DPF) kan förväntas ge bättre rening av rökgaskondensat före utledning till offentligt spillvattenssystem jämfört med vanliga tekniker (bandfilter, membranfilter, spånfilter och slamavskiljare). Läs mer om de båda försöksanläggningarna i denna flyer: Assens och Skanderborg Fjernvarme

Kontakta WaterCare för att få veta mer om DPF–Industri-anläggningen.​

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR