swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

PHMR - Phosphorus and Heavy Metal Remover

Avlägsnande av fosfor, tungmetaller och miljöfrämmande ämnen i bassänger och sjöar

WaterCare Filtrations PHMR-anläggning syftar till att avlägsna fosfor, tungmetaller och miljöfrämmande ämnen från ytvattnet innan det förorenar marken under regnvattensbädden eller i värsta fall grundvattnet.

Speciellt i regnvatten förekommer förorening från många avfallsämnen, som t.ex. fosfor och tungmetaller, på vägen till infiltration. Dessa föroreningar kan få stora konsekvenser för grundvattnets kvalitet vid infiltration. Därför krävs rening av vattnet innan infiltration kan äga rum.

WaterCares PHMR kan placeras under regn-/vägbäddar dit regnvattnet leds. Här fångas först de partikulära ämnena upp via regnbäddens uppbyggnad av filterjord. Sedan leds vattnet vidare till WaterCares PHMR som avlägsnar de upplösta fosfor- och tungmetallföroreningarna i vattnet innan det leds till dräneringslådan där det infiltreras.

Kontakta WaterCare om du vill veta mer om anläggningen eller vill ha hjälp med dimensioneringen. WaterCare Filtrations PHMR kan levereras i kapaciteter från 1 l/s till 3 l/s. På förfrågan kan även större kapaciteter levereras och anpassas efter det aktuella projektet.​​

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR