swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

Regnvattenanläggning

Med en regnvattenanläggning från WaterCare kan du återanvända regnvattnet för t.ex. trädgårdsbevattning, toalettspolning och klädtvätt. Med ett regnvattenanläggning kan man spara avsevärda mängder rent dricksvatten, vilket både gagnar kommande generationer och driftekonomin i bostadsföreningar, företag och privatbostäder.

Regnvattenstankar används för att förvara regnvatten för att ha ett lager för senare bruk. Regnvattnet, som kommer från anslutna takytor, löper ned i tanken efter att det passerat genom ett regnvattensfilter. Sedan används vattnet via en pumplösning i toaletter, tvättmaskiner, vid trädgårdsbevattning och biltvätt m.m. Förutom att du ger ditt byggprojekt en grön profil kan du få stora besparingar med en regnvattenanläggning.

WaterCare levererar anläggningar till både vanliga 5 PE-hushåll och till större bebyggelser.

Många kommuner funderar just nu på att införa så kallade duplikatsystem. Det innebär att spillvatten och dagvatten skiljs åt så att de hanteras i olika rörledningar.

Regnvatten kan bl.a. användas för:

  • Toalettspolning

  • Klädtvätt

  • Trädgårdsbevattning

  • Tvätt av bilar, jordbruksmaskiner och större fordon, däribland även automattvättar

  • Fönstertvätt

  • Spolning av klinkers och plattor.

Hämta broschyren HÄR

Fördelar med att återanvända regnvatten:

  • Man kan få en besparing på ca 32 % av den årliga vattenförbrukningen enbart räknat utifrån användningen av regnvatten för toalettspolning och klädtvätt. Enligt www.svensktvatten.se utgör toalettspolning 21,4 % och klädtvätt 10,7 % av vattenförbrukningen i ett hushåll.

  • Vattnet är kalkfritt och sparar tvål och tvättmedel = inga kalkavlagringar i tvättmaskiner och toaletter. Man kan spara pengar på tvättmedel för klädtvätt när vattnet inte innehåller kalk.

  • ​I en trädgårdsanläggning kan regnvattnet återanvändas för bevattning och biltvätt. Det kan ge stora ekonomiska besparingar eftersom det dyra dricksvattnet kan ersättas av gratis regnvatten. 

Dimensionering av regnvattenstank

Regnvattentankens storlek dimensioneras utifrån storleken på takytan. Den måste dimensioneras så att det finns utflöde i tanken 3-5 gånger om året.

WaterCares villaanläggningar är normalt designade för nedgrävning. Det innebär att det enda synliga tecknet på tanken är ett lock på gräsmattan.

WaterCares villaanläggningar (för användning av regnvatten för toalettspolning och klädtvätt) finns bl.a. i storlekarna 2 500, 3 300, 4 300, 5 500, 7 000, 10 000 l och upp.

WaterCares trädgårdsanläggningar (för användning av regnvatten för bevattning och biltvätt) finns bl.a. i storlekarna 1 200, 2 500, 3 300, 4 300, 5 000, 7 000, 10 000 l och upp.

Dessutom har WaterCare en 1 200 l överjordisk tank där en sugpump ansluts vid användning.

Därutöver har vi en lösning för installation av regnvattensanläggningar i källare. Se mer om detta i vår broschyr.

Kontakta din närmaste grossist för att få ett bra pris på en regnvattenanläggning från WaterCare.​​

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR