WaterCare Regnvattenanläggning

Med en regnvattenanläggning från WaterCare kan du återanvända regnvattnet för t.ex. trädgårdsbevattning, fasad- och fönstertvätt, toalettspolning och klädtvätt. Med en regnvattenanläggning kan man spara avsevärda mängder rent dricksvatten, vilket både gagnar miljön och klimatet för kommande generationer och driftekonomin it ex bostadsföreningar, företag och privatbostäder.​​

​​

Regnvattentankar används för att förvara regnvatten för att ha ett lager för senare bruk. Regnvattnet, som kommer från anslutna takytor, löper ned i tanken efter att det passerat genom ett regnvattensfilter. Sedan används vattnet via en pumplösning till toaletter, tvättmaskiner, vid trädgårdsbevattning och fasadtvätt m.m. Förutom att du ger ditt byggprojekt en grön profil kan du få göra stora besparingar med en regnvattenanläggning.​​​

WaterCare levererar regnvattenanläggningar till både vanliga villor och till större fastigheter.​

Fördelar med att återanvända regnvatten​

  • Man kan få en besparing på ca 32 % av den årliga vattenförbrukningen enbart räknat utifrån användningen av regnvatten för toalettspolning och klädtvätt. Enligt Svenskt Vatten utgör toalettspolning 21,4 % och klädtvätt 10,7 % av vattenförbrukningen i ett hushåll.​

​​

  • Vattnet är kalkfritt och sparar tvål och tvättmedel = inga kalkavlagringar i tvättmaskiner och toaletter. Man kan spara pengar på tvättmedel för klädtvätt när vattnet inte innehåller kalk = mjukt vatten.​​​

  • ​I en trädgårdsanläggning kan regnvattnet återanvändas förbl a bevattning, fönster-, fasad- och altantvätt. Det kan ge stora ekonomiska besparingar eftersom det dyra dricksvattnet kan ersättas av gratis regnvatten. Dessutom sparar det både på miljön och vårt grundvatten.

Regnvatten kan bl.a användas till:​

  • Toalettspolning​

  • Klädtvätt​

  • Trädgårdsbevattning​

  • Tvätt av bilar, jordbruksmaskiner och större fordon, däribland även automattvättar*. ​

  • Fönstertvätt​

  • Spolning av klinkers och plattor​

​​

​Regnvattentankens storlek dimensioneras utifrån storleken på takytan. Den måste dimensioneras så att det finns utflöde ur tanken 3-5 gånger om året.​

​​

WaterCares villaanläggningar är normalt designade för nedgrävning. Det innebär att det enda synliga tecknet på tanken är ett lock i gräsmattan.​

*(Den här typen av användningsområde kräver oljeavskiljning innan tvättvattnet går vidare till recepient eller dagvattensystem)​

regnvandsanlæg_4

Produktöversikt

WaterCares villaanläggningar (för användning av regnvatten till toalettspolning och klädtvätt) finns bl.a. i storlekarna 2 500, 3 300, 4 300, 5 500, 7 000, 10 000 l och uppåt.​

​WaterCares trädgårdsanläggningar (för användning av regnvatten för bevattning och utomhustvätt) finns bl.a. i storlekarna 1 200, 2 500, 3 300, 4 300, 5 000, 7 000, 10 000 l och upp.​

​Dessutom har WaterCare en 1 200 l ovanmarkplacerbar tank där en sugpump ansluts vid användning.​

​Därutöver har vi en lösning för installation av regnvattensanläggningar inomhus, ​t ex källare. ​

*Tvätt av bilar, lastbilar, troaktorer och maskiner etc kräver oljeavskiljare innan tvättvattnet går vidare till recepient eller dagvattensystem.​​