WaterCare Slamavskiljare​​

WaterCare tillverkar slamavskiljare för både mindre och större avloppsanläggningar. WaterCares brunnar 2300 L och 3000 L gjuts som hela brunnar. Det ger en ännu större hållbarhet och styrka för produkten. Watercares slamavskiljare kan fås med singel-utlopp, 

dubbla utlopp eller med inbyggd pump.​ WaterCare tillverkar dessutom en serie större slamavskiljare fråntre hushåll och uppåt.​ De gjuts i moduler om ca 3 000 L med öppen ände. Det innebär att brunnarna kan specialanpassas efter kundens behov och att de kan tillverkas med önskad volym. Brunnarna tillverkas i en dubbelväggig lösning, vilket innebär extra starka brunnar.

  • Slamavskiljare (ett hushåll) på 2,3 m3 samt 3 m3 – för både tryck och gravitation​.
  • Slamavskiljare (två hushåll) på 4 m3 för både tryck och gravitation.

  • Större slamavskiljare från 6 m3 (från två hushåll och uppåt) – tillverkas i dubbelväggig PE-plast och kan tillverkas enligt önskemål​.

Slamavskiljare för ett och två hushåll

WaterCare kan leverera olika slags slamavskiljare. Alla modeller levereras med tre inbyggda kammare. Den sista kammaren kan användas som pumpkammare i tryckanläggningar eller där vattnet behöver lyftas till rätt marknivå.​

WaterCares slamavskiljare lämpar sig för infiltrationsbäddar, markbäddar, biomodulsanläggningar, filteranläggningar eller minireningsverk. Gemensamt för båda tanktyperna oh allmänt för WaterCares produkter är att de är enkla att installera och sköta.​

WaterCares slamavskiljare skiljer sig från andra slamavskiljare genom att de har stor vätskeyta och en förhållandevis stor vattenvolym på 2,3/3,0 m3 resp. 4,0 m3​.​

Större dubbelväggiga slamavskiljare

WaterCaresdubbelväggiga slamavskiljare är en serie tankar med stor​ Våt- och slamvolym. Tankarna lämpar sig för större installationer såsom infiltrationer, markbäddar, biomodulsystem, kompakta biofilteroch minireningsverk.​

WaterCare har i samarbete med ledande experter på avloppsvattensrening och plastteknik samt flera av landets auktoriserade VA-experter tagit​ fram en serie slamavskiljare som är uppbyggda i moduler.​​ Moduluppbyggnad innebär att det är möjligt att skapa projekt-anpassade tankari varieradestorlekar som passar de flesta större projekt. WaterCares dubbelväggiga slamavskiljare är indelade i tre kammare.​ Det ger en bättre reningslösning​ och en enklare skötsel.​

Storlekar och varianter

WaterCares slamavskiljare finns i flertalet olika storlekar. ​

Alla dubbelväggiga tankar kan bestyckas med pump vid behov.

Samtliga modeller levereras som standard med 0,5 m stigarrör.

Tankens höjdär inklusive stigarrör. Alla måttär i mm.