Oljeavskiljare

Med en olje- och koalescenavskiljare kan man effektivt rena stora mängder av olja eller bensin. Det är särksilt användbart vid spill eller tvättvatten från t ex tvätthallar, tankstationer, bilverkstäder eller andra typer av tvättar för maskiner, lastbilar och liknande. Produkterna är särskilt utformade för att ge bästa möjliga avskiljning vid stora vattenvolymer och en stor vattenspegel i tankarna. Det ger en lång uppehållstid för spillvattnet och därmed en bättre avksiljning av olja.

9 produkter

6 l/sek. koalescensavskiljare med integrerat slamfång, klass 1
6 l/sek. koalescensavskiljare med integrerat slamfång, klass 1 Artikelnummer: 223372105
Skicka förfrågan för pris
10 l/sek. koalescensavskiljare med integrerat slamfång, klass 1
10 l/sek. koalescensavskiljare med integrerat slamfång, klass 1 Artikelnummer: 223372110
Skicka förfrågan för pris
15 l/s koalescensavskijare klass 1 utan integrerat slamfång, klass 1
15 l/s koalescensavskijare klass 1 utan integrerat slamfång, klass 1 Artikelnummer: 223372115
Skicka förfrågan för pris
20 l/sek. koalescensavskiljare med integrerat slamfång, klass 1
20 l/sek. koalescensavskiljare med integrerat slamfång, klass 1 Artikelnummer: 223372120
Skicka förfrågan för pris
Koalescensavskiljare med bypass 6/30 l/sek.
Koalescensavskiljare med bypass 6/30 l/sek. Artikelnummer: 223373105
Skicka förfrågan för pris
Koalescensavskiljare med bypass 6/50 l/sek.
Koalescensavskiljare med bypass 6/50 l/sek. Artikelnummer: 223373106
Skicka förfrågan för pris
Koalescensavskiljare med bypass 10/50 l/sek.
Koalescensavskiljare med bypass 10/50 l/sek. Artikelnummer: 223373110
Skicka förfrågan för pris
Koalescensavskiljare med bypass 10/100 l/sek.
Koalescensavskiljare med bypass 10/100 l/sek. Artikelnummer: 223373111
Skicka förfrågan för pris
Koalescensavskiljare med bypass 20/200 l/sek.
Koalescensavskiljare med bypass 20/200 l/sek. Artikelnummer: 223373120
Skicka förfrågan för pris