Regnvattensanlägningar

WaterCares regnvattensystem finns i flera storlekar och användningsområden, allt från trädgårdsbevattning till hushållsanvändning för t ex toalettspolning och tvättmaskin och kan täcka alla behov från ett vanligt enfamiljshus till större industrier.

Systemtyperna finns både för nedgrävning samt för installation ovan jord, inklusive källarinstallation. Storleken på regnvattensystemet beräknas bland annat utifrån storleken på takytan samt den genomsnittliga mängden nederbörd i ditt område i förhållande till användningsområde för regnvattnet.

11 produkter

1200L trädgårdsanläggning1200L trädgårdsanläggning
1200L trädgårdsanläggning Artikelnummer: 223311200
Skicka förfrågan för pris
2500L trädgårdsanläggning
2500L trädgårdsanläggning Artikelnummer: 223312300
Skicka förfrågan för pris
3300L Trädgårdsanläggning3300L Trädgårdsanläggning
3300L Trädgårdsanläggning Artikelnummer: 223313300
Skicka förfrågan för pris
4300L trädgårdsanläggning4300L trädgårdsanläggning
4300L trädgårdsanläggning Artikelnummer: 223232400
Skicka förfrågan för pris
4300L husanläggning4300L husanläggning
4300L husanläggning Artikelnummer: 223232045
Skicka förfrågan för pris
5000L trädgårdsanläggning5000L trädgårdsanläggning
5000L trädgårdsanläggning Artikelnummer: 223315000
Skicka förfrågan för pris
5000L husanläggning5000L husanläggning
5000L husanläggning Artikelnummer: 223232050
Skicka förfrågan för pris
7000L trädgårdsanläggning7000L trädgårdsanläggning
7000L trädgårdsanläggning Artikelnummer: 223232077
Skicka förfrågan för pris
7000L husanläggning7000L husanläggning
7000L husanläggning Artikelnummer: 223232071
Skicka förfrågan för pris
10000L trädgårdsanläggning10000L trädgårdsanläggning
10000L trädgårdsanläggning Artikelnummer: 223232111
Skicka förfrågan för pris
10000L husanläggning10000L husanläggning
10000L husanläggning Artikelnummer: 223232102
Skicka förfrågan för pris