Nedsivning og tung trafiklast

Nedsivning og tung trafiklast

Nedsivning og tung trafiklast

Hancock Bryggerierne i Skive har været en vigtig del af byens erhvervsliv i over 130 år. Bryggeriet er kendt for deres traditionelle og håndværksmæssige tilgang til ølbrygning samt deres fokus på kvalitet og smag. I 2021 valgte virksomheden at udvide fabrikken for at kunne øge deres produktion. I forbindelse med byggeriet blev der stillet krav fra kommunens side vedrørende håndtering og nedsivning af overfladevand på grunden. Projektlederen på dette projekt blev Bo Christensen fra entreprenørfirmaet Jens Dalsgaard, og WaterCare mødte ham i forbindelse med projektet til en snak. Hvis du ønsker at læse det fulde interview, kan du scanne QR-koden og finde det på vores hjemmeside.

Udskiftning af traditionelle regnvandskasetter
Bo var begyndt at beregne, hvor mange traditionelle regnvandskassetter der skulle bruges til projektet, men indså hurtigt, at det kunne gøres nemmere. Hans chef præsenterede ham for WaterCares Faskinetunneler, og Bo var imponeret. Efter en undersøgelse af produktet indså projektlederen, at det ville kræve færre enheder, og deres evne til at tåle tung trafiklast gjorde det muligt at placere dem tæt på fabrikken. Den samlede Faskinetunnel på 66.000 liter, bestående af 12 enheder, erstatter ca. 500 enheder af 127 liters regnvandskassetter, som ellers skulle have været samlet med håndkraft nede i hullet.

“Du skal bare grave et stort hul”

Bo roser WaterCare for at udvikle produkter med tanke på fremtiden og de udfordringer, vi står overfor med stigende regnmængder. Selvom det var første gang, Bo stiftede bekendtskab med WaterCare´s Faskinetunnel, var han imponeret over, hvor simpelt og nemt systemet var, og han følte, at der kun var behov for kort vejledning.

“Effektivisering af arbejdsgangen var en stor fordel, hvor modulerne hurtigt og nemt blev løftet ned i udgravningen ved maskinløft i de indstøbte løfteøjer og samlet med gravemaskinen,” udtaler Bo.

Arbejdet blev nemt udført med hjælp fra maskiner, der kunne løfte Faskinetunnelerne på plads, så det kun var nødvendigt at skrue dem sammen. Dette førte til en betydelig effektivisering af arbejdsgangen.

Der kører dagligt tung trafiklast på Faskinetunnelen
Faskinetunnelens store fordel i dette projekt var dens unikke evne til at bære tung trafiklast, hvilket gjorde det muligt at placere den tættere på fabrikken under en vendeplads for lastbiler med læs. Placeringen på grunden betød også, at man ikke skulle ud og finde et grønt område til formålet. Fordelene ved det modulopbyggede system er, at Faskinetunnelen kan tilpasses forskellige grundstørrelser og -former.

“Du kan tilpasse den, som du ønsker. Vi havde en lang Faskinetunnel på 66.000 liter, fordi det var det, der passede til vores behov,” udtaler Bo.

Anlægget har vist stor effekt.
Faskinetunnelen blev testet på en af årets vådeste dage, og Bo så stor effekt af produktet. Han fortæller: “Da der virkelig var skybrud her om efteråret, var der faktisk kun 15 cm nede i bunden af Faskinetunnelen - så det fungerede virkelig godt.”

Læs mere om WaterCares Faskinetunneler her.