LAR-løsning ved Aalborg Recycling

LAR-løsning ved Aalborg Recycling

Ekstreme nedbørsmængder efterspørger effektive løsninger til håndtering af regn- og overfladevand

Klimaforandringer skaber i dag ekstreme vejrforhold med hyppigere og mere intense skybrud, hvilket udfordrer mange lokale kloaksystemer. Aalborg Recycling, beliggende på Mineralvej 27 i Aalborg Øst, oplevede denne problematik ved kraftige regnskyl. Derfor kunne den offentlige kloak ikke følge med, hvilket truede med oversvømmelser og forurening, da regn- og overfladevand fra virksomheden indeholdt olie fra jern- og metalskrot.

Kunden valgte derfor en LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand) fra WaterCare, bestående af en 315 m³ Faskinetunnel moduleret op i 8 rækker for at tilpasse sig udgravningen under et nyt parkeringsareal, hvor der dagligt kører lastbiler med tung trafiklast. Hertil en olieudskiller, hvis formål er at rense olieholdigt regn- og overfladevand fra grunden, inden det udledes til det offentlige kloaksystem.

WaterCare Faskinetunneler fungerer som underjordiske kamre til opsamling af regn- og overfladevand, hvor regnvandet separeres fra byens fælleskloakering og føres direkte til Faskinetunneler placeret under parkeringsarealet. Herfra er det muligt at forsinke store mængder regn- og overfladevand for at forhindre overløb i kloaksystemet.

HS Dræn Hjallerup stod for installationen, som forløb let og gnidningsfrit. Først blev der lagt en membran ud i udgravningen, der sikrer en tæt bund. Faskinetunnelerne blev herefter placeret i udgravningen med maskine, hvor modulerne samles hurtigt ved overlap af ribberne og selvskærende skruer ved hvert overlap.

Forsinkelse 
Forsinkelse sker via afledning i Faskinetunnelernes kamre med forskellige ind- og udløbshøjder, så vandet fordeles og forsinkes efter behov. Det er særligt brugbart ved områder med fælleskloakering, hvor der ikke er plads til både spilde- og regnvand på samme tid. I tilfælde af store mængder regn vil vandet stuvet op i forsinkelsestunnellen, så det først føres videre til kloakken, når der igen er plads.

Unik styrke med mange placeringsmuligheder 
WaterCare Faskintunneler er konstrueret af stærkt PE-materiale i en simpel, men stærk buet geometri, der er designet til at modstå tung trafikbelastning. Denne tunnellignende struktur kombineret med omfattende styrketests gør Faskinetunnelerne ideelle til tæt bebyggede områder.