GSM-larm med batteri

SKU: 223379838
Skicka förfrågan för pris

GSM-batterilarm är en pålitlig och avancerad lösning, utformad för att övervaka vattennivåer i slutna tankar, slamavskiljare och pumpstationer. En av de anmärkningsvärda egenskaperna hos detta larm är dess mångsidighet, eftersom det kan installeras direkt i själva tanken eller brunnen tack vare ett kraftfullt integrerat batteri. Detta möjliggör exakt och tillförlitlig övervakning, oavsett installationskrav.

Enligt miljöskyddsmyndighetens riktlinjer är det obligatoriskt att installera ett larm i tankar och brunnar med pumpar.

Larmet är CE-märkt.