VA-larm

SKU: 223196900
Skicka förfrågan för pris

Högnivålarm varnar för eventuellt pumpfel eller ökning av vätskenivån. Komplett larmsats för pumpbrunnar, sluten tank eller slamavskiljare med integrerad pump. Består av larmdosa, transformator och nivåvakt. Kan användas för dräneringsvatten, gråvatten samt svartvatten.

Enligt miljöskyddsmyndighetens riktlinjer är det obligatoriskt att installera ett larm i tankar och brunnar med pumpar.

Larmet är CE-märkt.