Grøn omstilling

WaterCare spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling ved aktivt at bidrage til løsningen af klimakrisen gennem håndtering af regnvand og udvikling af produkter, der tilgodeser vores vandmiljø og afhjælper klimaskabte udfordringer. En central del af vores initiativer ligger i at adressere klimarelaterede udfordringer og skabe bæredygtige løsninger. Et eksempel herpå er vores dedikation til at minimere klimabelastningen fra vores produktion.

For at nedbringe strømforbruget i vores produktion har vi indgået en aftale om at anvende 100% vedvarende energikilder, hvor fabrikken i Assens, Syddanmark, primært får sin strøm fra en nærliggende solcellepark, opført af Assens Fjernvarme i 2021. 

Henrik Rønnest, grundlægger af WaterCare, understreger betydningen af at tænke mere bæredygtigt:


"Jeg mener, det er helt nødvendigt, at WaterCare arbejder med at begrænse klimabelastningen fra produktionen. Skiftet til en produktion baseret på strøm fra vedvarende energikilder er et godt skridt i den rigtige retning."