3300L sluten tank

SKU: 223193177
Skicka förfrågan för pris

Slutna tankar är särskilt effektiva vid hantering av avloppsvatten utan reningssteg och gör det möjligt att samla upp allt ditt avloppsvatten på ett enkelt men effektivt sätt. Den slutna grävs ner i marken och samlar upp ditt avloppsvatten på ett säkert och ansvarsfullt sätt, så att ditt avloppsvatten inte förorenar marken eller grundvattnet. När tanken är full töms den av kommunen via uppfordringsröret, vars motsvarande lock är det enda som är synligt i gräsmattan eller beläggningen.

Variant: 3 m³ samletank med Ø500 opføringsrør
Specifikationer
SKU:
223193177
Volym:
3300L
Inlopp:
Ø110 mm
Inloppshöjd:
1080 mm
Diameter:
Ø2300 mm
Höjd inkl uppfordringsrör:
1965 mm (inkl. 650 mm uppfordringsrör)
Uppfordringsrör:
Ø500/560 mm
Överfyllnad:
1,0 m
Färg:
Kolgrå
Material:
PE
Produktionsland:
DK
Specifikationer
SKU:
223193173
Volym:
3300L
Inlopp:
Ø110 mm
Inloppshöjd:
1080 mm
Diameter:
Ø2300 mm
Höjd inkl uppfordringsrör:
1965 mm (inkl. 650 mm uppfordringsrör)
Höjd:
1080 mm
Uppfordringsrör:
2 x Ø160 mm
Överfyllnad:
1,0 m
Färg:
Kolgrå
Material:
PE
Produktionsland:
DK