4300L sluten tank

SKU: 223193176
Skicka förfrågan för pris

Slutna tankar är särskilt effektiva vid hantering av avloppsvatten utan reningssteg och gör det möjligt att samla upp allt ditt avloppsvatten på ett enkelt men effektivt sätt. Den slutna grävs ner i marken och samlar upp ditt avloppsvatten på ett säkert och ansvarsfullt sätt, så att ditt avloppsvatten inte förorenar marken eller grundvattnet. När tanken är full töms den av kommunen via uppfordringsröret, vars motsvarande lock är det enda som är synligt i gräsmattan eller beläggningen.
Specifikationer
SKU:
223193176
Volym:
4300L
Inlopp:
Ø110 mm
Inloppshöjd:
1245 mm
Bredd:
1250 mm
Längd:
3200 mm
Höjd inkl uppfordringsrör:
2120 mm (inkl. 610 mm opføringsrør)
Uppfordringsrör:
Ø500/560 mm
Överfyllnad:
1,0 m
Färg:
Grön
Material:
PE
Produktionsland:
DK