5000L sluten tank

SKU: 223193178
Skicka förfrågan för pris

Slutna tankar är särskilt effektiva vid hantering av avloppsvatten utan reningssteg och gör det möjligt att samla upp allt ditt avloppsvatten på ett enkelt men effektivt sätt. Den slutna grävs ner i marken och samlar upp ditt avloppsvatten på ett säkert och ansvarsfullt sätt, så att ditt avloppsvatten inte förorenar marken eller grundvattnet. När tanken är full töms den av kommunen via uppfordringsröret, vars motsvarande lock är det enda som är synligt i gräsmattan eller beläggningen.
Variant: 5 m³ samletank med Ø500 opføringsrør
Specifikationer
SKU:
223193178
Volym:
5000L
Inlopp:
Ø110 mm
Inloppshöjd:
1150 mm
Bredd:
2500 mm
Längd:
3100 mm
Höjd inkl uppfordringsrör:
1970 mm ( inkl. 650 mm opføringsrør )
Uppfordringsrör:
Ø500/560 mm
Överfyllnad:
1,0 m
Färg:
Koksgrå
Material:
PE
Produktionsland:
DK
Specifikationer
SKU:
223193179
Volym:
5000L
Inlopp:
Ø110 mm
Inloppshöjd:
1150 mm
Bredd:
2500 mm
Längd:
3100 mm
Höjd inkl uppfordringsrör:
1970 mm ( inkl. 650 mm opføringsrør )
Uppfordringsrör:
2 x Ø160 mm
Överfyllnad:
1,0 m
Färg:
Koksgrå
Material:
PE
Produktionsland:
DK