Biomodul

SKU: 223190041
Skicka förfrågan för pris

Efter en WaterCare slamavskiljare avleds spillvattnet till WaterCares biomoduler som ger en ​effektiv och platsbesparande infiltrationslösning jämförbar med naturens egen reningsmetod. I biomodulerna effektiviseras den biologiska reningsprocessen tackvare biomodulernas struktur som ger en större yta för biomaterialet att fästa på. Samtidigt optimeras luftflödet och det viktiga syret fördelas över hela anläggningen.

Variant: Biomodul pakke BDT