GSM VA-larm PRO

SKU: 223379837
Skicka förfrågan för pris

GSM VA larm PRO skickar en larmsignal från din tank / avskiljare direkt till din mobiltelefon, e-postadress eller via telefonsamtal. Larmdosan ger också visuella och akustiska varningar med hjälp av ett blinkande rött ljus och en larmton, vilket ger extra trygghet. När det är dags att tömma tanken skickar GSM-larmet ett SMS, e-post till valfri e-postadress eller ringer så att en tid kan bokas för tömning. WaterCare GSM-larm kan också meddela dig om ett strömavbrott i installationen, så att du alltid vet att larmet är i drift och du kan lita på att det smutsiga avloppsvattnet inte rinner över i tanken.

GSM VA Larm PRO är ett utmärkt skydd vid en installation som ligger avsides eller t ex en sommarstuga.

Enligt miljöskyddsmyndighetens riktlinjer är det obligatoriskt att installera ett larm i tankar och brunnar med pumpar.

Larmet är CE-märkt.