Kolfilter sluten tank / slamavskiljare

SKU: 223193862
Skicka förfrågan för pris

En kolfiltersats tar bort luktolägenheter från slutna tankar och slamavskiljare och den är utformad för att absorbera och neutralisera lukter från tanken. Kolfiltersatsen kopplas på luftningsröret till slamavskiljaren / slutna tanken.